Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  

Podnikatel - fyzická osoba Bc. Barbora Bartlová, IČ: 03883256, se sídlem Kotlářská 790/37, 602 00 Brno, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránek https://beautycowshop.cz.

  

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu, jakým způsobem je využíváme a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 1. Plnění kupní smlouvy

V případě, že nám odešlete objednávku, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zejména jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu, platební údaje a případně další údaje, které nám poskytnete. 

 

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění kupní smlouvy. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud by tyto údaje nebyly poskytnuty, nemůžeme Vaši objednávku vyřídit.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení

Na základě oprávněných zájmů naší společnosti zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste u nás již zakoupili. Odběr novinek je možné kdykoliv odhlásit. Obchodní sdělení budeme zasílat též uživatelům, kteří se přihlásí k odběru novinek a udělí nám k tomu souhlas. Souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

 1. Cookies

Prostřednictvím souborů cookies získáváme a zpracováváme informace o tom, jak naši webovou stránku používáte a o Vaší aktivitě na webových stránkách. Soubory cookies používáme na základě oprávněného zájmu a uděleného souhlasu, a to za účelem řádného užívání webových stránek a dále za účelem personalizace obsahu reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek. K používání cookies, kromě cookies nezbytně nutných k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat speciální funkce stránek, je vyžadován Váš souhlas. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče. 

 

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

 1. Za účelem plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Následně jsou uchovávány některé osobní údaje z důvodu plnění našich zákonných povinností (zejména dle daňových předpisů).

 

 1. Obchodní sdělení jsou zákazníkům zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, nejdéle však po dobu 5 let, pokud není následně opět udělen souhlas s jejich zasíláním. Obchodní sdělení, která jsou zasílána na základě souhlasu, jsou zasílána po celou dobu trvání souhlasu s jejich zasíláním. 

 

 1. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

 

Zpracování osobních údajů provádíme my v pozici správce. Osobní údaje pro nás v rámci poskytování služeb mohou zpracovávat i zpracovatelé (např. přepravní společnosti, marketingoví specialisté), kteří jsou vůči nám smluvně zavázáni chránit Vaše osobní údaje a zpracovávat je pouze v souladu s výše uvedenými účely.

  

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

  

Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

 

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely výše uvedené, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

  

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a podrobnosti o jejich zpracování (za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, odkud jsme osobní údaje získali apod.),

 

 • vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

 

 • požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat,

 

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese podpora@beautycowshop.cz. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu.

 

 

Zpět do obchodu